598000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

COMBO RAW ALMOND ( Hạnh Nhân Tươi)_2KG

596000 
596000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

NATURAL ROASTED WALNUT ( Óc Chó Nướng)_225gr

129000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hỗn hợp HDD (Mixed Nuts)_500g

345000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hỗn hợp HDD (Mixed Nuts)_250gr

195000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Óc chó Nhân USA ( Light Amber Walnut )_1Kg

368000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt bí tươi (Raw Pumpkin seed) 1KG

189000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt bí tươi (Raw Pumpkin seed) 500G

99000 
99000 
49000 
98000 
108000 
89000 
59000 
69000 120000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

98000 349000 

Nông Sản Việt Nam

Bột Quế (CINAMON POWDER)_100gr

69000 
99000 
98000 
60000 
74000 
49000 
98000 
98000