Hạt dinh dưỡng

Hạnh Nhân Rang Hộp 500gr

69000 339000 

Các sản phẩm mứt và bơ

GRANOLA (ORIGINAL BLEND)

85000 298000 
40000 350000 
40000 350000 

Hạt dinh dưỡng

Hạt chia Absolute Organic 1kg

69000 195000 

Hạt dinh dưỡng

Hạnh Nhân Tươi Hộp 500gr

99000 318000 

Các sản phẩm mứt và bơ

GRANOLA (Các loại hạt) mixed mật ong quế 1kg

298000 
165000 299000 
195000 345000 
74000 325000 

Các sản phẩm mứt và bơ

GRANOLA (ORIGINAL BLEND)

85000 298000 

Các sản phẩm mứt và bơ

GRANOLA (Các loại hạt) mixed mật ong quế 1kg

298000 
69000 120000 
35000 

Các sản phẩm mứt và bơ

GRANOLA (Các loại hạt) mixed mật ong quế 250gr

85000 
59000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

98000 349000 
69000 120000 
108000 
118000 198000 
99000 342000 
89000 
165000 299000 
105000 192000 
59000 
38000 
28000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

98000 349000 
108000 
69000 120000 
89000