Sản phẩm hạt dinh dưỡng

ĐẬU LĂNG ĐỎ ABSOLUTE ( RED LENTILS ) 400G

159000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

ĐẬU LĂNG XANH ABSOLUTE ( GREEN LENTILS ) 400G

189000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Đậu Phộng rang USA (Roasted Peanut) 500gr

99000 
108000 
89000 
99000 
59000 

Nông Sản Việt Nam

Nho Khô rời (Sultana Raisin)

49000 89000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

48000 238000 
49000 170000 
105000 192000 
108000 
89000