Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hướng Dương Tươi (Raw SunFlower Seed) 1kg

138000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạnh Nhân Lát (Sliced Almond)

40000 350000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạnh Nhân Bột (Almond Powder)

40000 350000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt Phỉ (HazelNut)

142000 298000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt Hướng Dương (Roasted Sunflower)

35000 88000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hạt Kiều Mạch BUCKWHEAT 500gr

79000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hồ Đào Nhân (Raw Pecan kernel)

150000 309000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Roasted PINE Nuts ( Hạt Thông Rang)

195000 398000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

48000 238000 
49000 170000 
98000 168000 
49000 

Sản phẩm hạt dinh dưỡng

Hỗn hợp HDD & TC sấy (Trail mix)

182000 329000 
104000 168000 
88000 290000 

Nông Sản Việt Nam

Xoài Sấy Dẻo (Dried Mango)

48000 238000 
49000 170000 
90000 

Nông Sản Việt Nam

Bột Quế (Cinamon Powder ) 100gr

69000 

Nông Sản Việt Nam

Hoa Đậu Biếc Khô 20gr

38000