Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tiến hành xác minh đơn hàng, đồng thời gửi cập nhật sớm nhất đến quý khách qua email. Sau khi quá trình xác minh thành công, đơn hàng sẽ được giao đến quý khách trong khoảng thời gian sau đây:
Địa chỉ giao hàng Thời gian giao hàng
Khu Tp. HCM 1 – 3 ngày làm việc
Khu vực huyện HCM 1 – 3 ngày làm việc
Tp. Hà Nội 2 – 5 ngày làm việc
Các khu vực khác 2 – 5 ngày làm việc
grand-roulette