CÔNG TY TNHH ĐAM MÊ THỰC PHẨM QUỐC TẾ (INTERNATIONAL FOOD PASSION CO.LTD)
  • Địa chỉ: 30A Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Q.2 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cửa hàng bán lẻ: 30A Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Q.2 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại (khách hàng lẻ): 0986871186
  • Điện thoại (khách hàng sỉ): 0909894655
  • Email: accountant@foodpassion.vn