Đâu nành tẩm cỏ ngọt 100g

24,000 

Đậu nành 90%, cỏ ngọt 7%, đường, muối

Đâu nành tẩm cỏ ngọt 100g

24,000 

Loading...